Winkelwagen Geen producten

Privacy

Privacy

Privacy Statement
d.d. 25-5-2018


1. Identiteit
Progressnl
Contactpersoon: Sven Andersson en Amanda Beljaards
Vestigingsadres:Bergweg 68 3707 AD Zeist
Telefoonnummer: 06 29030143
E-mail: info@progressnl.com
KVK- nummer: 59614501
BTW-nummer NL853570760B01
IBAN NL82INGB0006274638
BIC/Swift INGBNL2A

 
Progressnl ontwerp en verkoopt de volgende leermiddelen:
Werken aan Rekenen, verkrijgbaar via webwinkel:
www.werkenaanrekenen.nl

Indien u vragen, opmerkingen of klachten op het gebied van de privacyregeling in de webwinkel heeft dan kunt u contact opnemen met . Sven Andersson (functionaris gegevensbescherming).

2. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Progressnl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij tijdens het bestelproces verwerken:
1. Voornaam

2. Achternaam
3. Adres
4. Telefoonnummer
5. E-mailadres
6. Bedrijfsnaam
7. KVK-nummer (optioneel)
8. BTW-nummer (optioneel)


Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken



Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van onze nieuwe producten kunt u tijdens het bestelproces aangeven dat u de nieuwsbief wenst te ontvangen.

3. Ontvangers van de persoonsgegevens
Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

CCV Nederland (host webwinkel)
Westervoortsedijk 55
6827 AT Arnhem
Postbus 9226
6800 KH Arnhem

088- 228 9911
https://www.ccv.nl/privacy-statement

Drukkerij Den Hoed Quality Printing (drukwerk)
De Langkamp 1
3961 MR
Wijk bij Duurstede

0343 – 57 45 53
https://www.drukkerijdenhoed.nl/DrukkerijdenHoedQPBV_privacy_statement_22-05-2018[4333].pdf


DPD (vervoerder)
DPD (Nederland) B.V. 
Postbus 302 
5680 AH Best 

https://www.dpd.com/nl/business_customers/siteutilities/gebruiks_voorwaarden/privacy

Progressnl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


4. Duur van de opslag
Progressnl bewaart uw persoonsgegevens (in de vorm van pakbonnen en facturen) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van persoonsgegevens van 10 jaar.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken
Progressnl gebruikt cookies om een goed werkende website te garanderen. Cookies worden niet opgeslagen of gebruik voor andere commerciële doeleinden zoals advertenties.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Progressnl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progressnl) tussen zit. Progressnl gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen voor verwerking van data: Microsoft Outlook, Microsoft Word en Microsoft Excel.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Progressnl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@progressnl.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Progressnl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

8. Gegeven doorgeven buiten Europa
Uw  persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Progressnl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@progressnl.com





 
NIEUW!! NU OOK LESMATERIAAL VOOR REKENEN OP 1P-NIVEAU!!

 

Alle bedragen zijn exclusief btw Powered by CCV Shop webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Hartelijk dank dat u onze webwinkel bezoekt.



In deze webwinkel vindt u de producten die bij Werken aan Rekenen horen. 

Meer informatie over de producten en diensten van Werken aan Rekenen is te vinden op http://werkenaan.nl


Alvast hartelijk dank voor uw bestelling.